Ο Milo, το εικονικό αγόρι

Ο Peter Molyneux παρουσιάζει τον Milo, ένα από τα πλέον αναμενόμενα παιχνίδια που θα χρησιμοποιούν το Kinect, το χειριστήριο της Microsoft. Με αντίληψη και συναισθήματα όπως ένα πραγματικό αγόρι 11 ετών, το εικονικό αυτό παιδί παρακολουθεί, ακούει και μαθαίνει — αναγνωρίζοντας και απαντώντας.


Για Ελληνικούς υπότιτλους: view subtitles/greek

http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf

Hip-Hop portraits by Michael Molloy


Sleepy Sun – New Age