Σίνα Λυενγκάρ: Η τέχνη της επιλογής

Η Σίνα Λυένγκαρ μελετάει το πως κάνουμε επιλογές — και πως αισθανόμαστε για τις επιλογές που κάνουμε. Στο TEDGlobal, μιλάει για ασήμαντες επιλογές (ΚοκαΚόλα – Πέπσι) καθώς και πιο επουσιώδεις, ενώ μοιράζεται την καινοτόμα έρευνά της η οποία αποκαλύπτει ορισμένες αναπάντεχες συμπεριφορές όσον αφορά τις αποφάσεις μας. 

http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf

Mr, Brainwash

Ceremony – Silhouette

Allison Reilly and Miguel Farias – Gh0st L1fe

Brian Goggin