Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το τέλος του φύλου

Τα μέσα ενημέρωσης και οι διαφημιστικές εταιρείες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα ίδια παλιά δημογραφικά για να κατανοήσουν το κοινό, αλλά γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ενημερωθούν με διαδικτυακά στοιχεία, λέει η ερευνήτρια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Τζοάννα Μπλάκλεϊ. Καθώς η κοινωνική δικτύωση ξεπερνά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών χρηστών, η Μπλάκλεϊ εξηγεί ποιες αλλαγές πρόκειται να γίνουν στο μέλλον των μέσων ενημέρωσης.

http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf

About summermixtape
t-shirt,design and mixtapes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: