Προσοχή στις διαδικτυακές "φούσκες φίλτρων"

Καθώς οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο πασχίζουν να εξατομικεύσουν τις υπηρεσίες τους (συμπεριλαμβανόμενων των αποτελεσμάτων αναζητήσεων και ειδήσεων) στα προσωπικές μας προτιμήσεις, υπάρχει μια επικίνδυνη συνέπεια: Παγιδευόμαστε σε μια “φούσκα φίλτρων” και δεν δεχόμαστε πληροφόρηση που μπορεί να μας προσφέρει προκλήσεις ή να διευρύνει την οπτική μας για τον κόσμο. Ο Έλι Πάρισερ δυνατά τοποθετείται πως κάτι τέτοιο μπορεί να αποδειχθεί άσχημο τόσο για τους εαυτούς όσο και για τη δημοκρατία.

http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf

About summermixtape
t-shirt,design and mixtapes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: