Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το τέλος του φύλου

Τα μέσα ενημέρωσης και οι διαφημιστικές εταιρείες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα ίδια παλιά δημογραφικά για να κατανοήσουν το κοινό, αλλά γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ενημερωθούν με διαδικτυακά στοιχεία, λέει η ερευνήτρια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Τζοάννα Μπλάκλεϊ. Καθώς η κοινωνική δικτύωση ξεπερνά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών χρηστών, η Μπλάκλεϊ εξηγεί ποιες αλλαγές πρόκειται να γίνουν στο μέλλον των μέσων ενημέρωσης.

http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf

Νικόλας Χριστάκης: Πως τα κοινωνικά δίκτυα προβλέπουν επιδημίες

Μετά τη χαρτογράφηση περίπλοκων κοινωνικών δικτύων των ανθρώπων, ο Νικόλας Χριστάκης και ο συνάδελφός του Τζέιμς Φάουλερ άρχισαν να ερευνούν πως αυτή η πληροφορία θα μπορούσε να βελτιώσει τις ζωές μας. Τώρα, αποκαλύπτει τα μόλις δημοσιεμένα ευρήματά του: Αυτά τα δίκτυα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανίχνευση επιδημικών φαινομένων νωρίτερα από ποτέ, από την εξάπλωση καινοτόμων ιδεών μέχρι τις επικίνδυνες συμπεριφορές και τους ιούς (όπως ο Η1Ν1).

Νικόλας Χρηστάκης: Η κρυφή επιρροή των κοινωνικών δικτύων

http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf

Είμαστε όλοι συνδεδεμένοι σε τεράστια κοινωνικά δίκτυα φίλων, οικογένειας, συναδέλφων κ.α. Ο Νικόλας Χρηστάκης περιγράφει πώς μια (τεράστια γκαμα/ευρεία ποικιλία) χαρακτηριστικών – από την ευτυχία μέχρι την παχυσαρκία – μπορει/ούν να διαδοθει/ούν από άτομο σε άτομο, δείχνοντας() πως η θέση μας στο δίκτυο μπορεί να επηρρεάσει τη ζωή μας με τρόπους που δεν είχαμε φανταστεί.
Για Ελληνικούς υπότιτλους: view subtitles/greek