Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το τέλος του φύλου

Τα μέσα ενημέρωσης και οι διαφημιστικές εταιρείες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα ίδια παλιά δημογραφικά για να κατανοήσουν το κοινό, αλλά γίνεται όλο και πιο δύσκολο να ενημερωθούν με διαδικτυακά στοιχεία, λέει η ερευνήτρια των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Τζοάννα Μπλάκλεϊ. Καθώς η κοινωνική δικτύωση ξεπερνά τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά των ανδρών χρηστών, η Μπλάκλεϊ εξηγεί ποιες αλλαγές πρόκειται να γίνουν στο μέλλον των μέσων ενημέρωσης.

http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf

Raghava KK: Οι πέντε ζωές ενός καλλιτέχνη

Τόσο ειλικρινής και ευάλωτος που γίνεται συμπαθής, ο Raghava KK λέει την πολύχρωμη ιστορία του πώς η τέχνη πήγε τη ζωή του σε νέα μέρη, και πώς οι εμπειρίες ζωής οδήγησαν με τη σειρά τις πολλαπλές μετενσαρκώσεις του ως καλλιτέχνης — από σκιτσογράφος σε ζωγράφος, από αγαπημένος των ΜΜΕ σε κοινωνικό απόβλητο, και από γιος σε πατέρας.